เมนูหลัก
หน้าแรก
สรุปรางวัล
สรุปผลการลงทะเบียน
สรุปตารางการแข่งขัน
สรุปผลการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
ศิลปะ(สาระดนตรี)
ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การแข่งขัน
ใช้เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพิ่ม 2 กิจกรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
ศิลปะ(สาระดนตรี)
ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จำนวนผู้เข้าชม คน
ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  (ฉบับแก้ไข 9/10/2561)
- สูจิบัตร
- กำหนดการ
- เอกสารการเปลี่ยนตัว
- เชิญร่วมกิจกรรมงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ
- สรุปรายละเอียดการเข้าร่วมงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ
- รายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนอนุบาลตรัง
- รายชื่อผู้ประสานงานด้านการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการ
- ที่พักใกล้ โรงเรียนอนุบาลตรัง
- สรุปผลการประชุม วันที่ 16 สิงหาคม 2561
- รายชื่อคณะกรรมการ (เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งไฟล์ มาที่ E-mail โรงเรียนอนุบาลตรัง ที่ anubantrangschool@gmail.com )
- แบบสอบถาม (เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งข้อมูลกลับทาง e-mail :anubantrangschool@gmail.com ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 12.00 น.ค่ะ)


พิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการฯ

- การศึกษาปฐมวัย
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี่
- ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


พิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการผู้ประสานงานทุกฝ่าย

- พิมพ์เกียรติบัตร


ภาพกิจกรรม

- ภาพกิจกรรมวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561
- ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมเตรียมการ มหกรรมทักษวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
  วันที่ 16 สิงหาคม 2561แบบฟอร์ม

- แบบประเมินความพึงพอใจ (ส่งภายใน 19/10/2561)
- แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน

ปฎิทินการดำเนินงานออนไลน์
 • 3-10 กันยายน 2561 ลงทะเบียน/ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ
 • ปิดระบบการลงทะเบียน 10 กันยายน 2561
 • ประกาศผลหลังจบการแข่งขัน
 • พิมพ์เกียรติบัตร 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
 • ลงทะเบียนเวลา 8:00-8:30
 • ติดตั้งโปรแกรมเวลา 8:30-9:00
 • เริ่มการแข่งขัน 9:00

คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ในการแข่งขัน
  ห้องคอมพิวเตอร์ 1
 • Intel celeron 1.40 GHz
 • 64 bit
 • Ram 4 GB
 • Windows 10 pro
 • Office 2016
 • Chrome, microsoft edge

 • ห้องคอมพิวเตอร์ 2
 • Intel celeron 1.10 GHz
 • 64 bit
 • Ram 2 GB
 • Windows 10 pro
 • Office 2016
 • Chrome, microsoft edge

สำหรับโรงเรียน

  
 
สรุปผลการลงทะเบียน
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 142 
อนุบาลกระบี่ 121 
อนุบาลพังงา 126 
อนุบาลภูเก็ต 46 
อนุบาลสุราษฎร์ธานี 117 
อนุบาลระนอง 95 
อนุบาลชุมพร 127 
อนุบาลสงขลา 73 
อนุบาลสตูล 117 
อนุบาลตรัง 133 
อนุบาลพัทลุง 144 
อนุบาลปัตตานี 74 
อนุบาลยะลา 125 
อนุบาลนราธิวาส 90 
ลงทะเบียนทั้งหมด  1530 

แผนผัง รร.อนุบาลตรัง  

  

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com